Podmínky použití webového rozhraní

  1. Provozovatelem této internetové prezentace http://wwww.hudbamartin.cz ( dále jen web či internetová prezentace ) je Martin Hasoň, IČ : 04700007, se sídlem Hybešova 2447/53a, 678 01, Blansko, tel. : +420 725 440 234, e-mail : m.hason@email.cz, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, kdy úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona je Městský úřad Blansko.
  2. Osobní údaje : Při vyplnění kontaktního formuláře na webu poskytujete některé vaše osobní údaje. Rovněž při užívání webu dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů. Zadáním osobních údajů do kontaktního formuláře a užíváním webu souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů až do okamžiku vyjádření nesouhlasu.
  3. Jiné údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče a typ operačního systému, doba a počet přístupů na web a informace z cookies.
  4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
  5. Odstranění osobních údajů. Domníváte-li se, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, je možné provozovatele požádat písemně o vysvětlení a nebo písemně požádat, aby tento stav odstranil, zejména likvidací Vašich osobních údajů.
  6. Autorská práva : Některé části této internetové prezentace mohou být chráněny autorským právem, kdy se jedná zejména o grafické prvky, fotografie, audiovizuální, vizuální či audio záznamy. Je zapovězeno tyto materiály bez předchozího souhlasu provozovatele kamkoliv stahovat, ukládat, upravovat či jinak dále používat pro jakékoliv účely. Pokud máte zájem o výše specifikované materiály, proveďte tak elektrickou poštou na e-mailovou adresu provozovatele. Provozovatel s Vámi následně dojedná individuální  podmínky jejich využití. Výše uvedený materiál, tedy grafické prvky, fotografie, audiovizuální, vizuální či audio záznamy umístěné na www.hudbamartin.cz můžete jakkoliv šířit prostřednictvím přímých url adres na tomto webu ( hypertextových odkazů ), prostřednictvím sociálních sítí, e-mailem, či technologiemi pro šíření url adres ap.
  7. Právní ujednání : Objednávky či dotazy, které zašlete prostřednictvím kontaktního formuláře považuje provozovatel za nezávazné, do okamžiku písemného, telefonického nebo e-mailového potvrzení. Objednávku k vystoupení tedy provozovatel považuje za nezávaznou do doby, než je přesný termín, hodina a místo závazně potvrzeno.  
  8. Upozornění : Provozovatel upozorňuje, že kliknutím na některé odkazy může dojít k opuštění tohoto webu přesměrováním na internetové prezentace třetích stran. Provozovatel odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 
  9. Vyloučení odpovědnosti : Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích stran do této internetové prezentace či důsledkem jejího nesprávného či protiprávního užití
  10. Informace o souborech cookies naleznete na samostatném odkazu www.hudbamartin.cz/soubory-cookies 
 

 

Tyto podmínky jsou platné k 01.01 2017